pondelok 23. februára 2015

Umelé zlepšenie pamäťových schopností môže byť čoskoro realitou

Americká výskumná agentúra DARPA financuje nový výskum v rámci programu Restoring Active Memory (RAM), ktorého výsledky by mohli pomôcť výrazne zlepšiť alebo sčasti obnoviť pamäť napríklad ľudí postihnutých úrazmi mozgu.

Výskumné tímy v súčasnosti na vzorke pacientov s už implantovanými elektródami hľadajú biologické markery tvorby spomienok a ich vybavovania. Keď nájdu špecifické signály regulujúce tieto procesy, pokúsia sa ich zosilniť pomocou implantátov.

V ceste k úspechu stoja viaceré technické výzvy od miniaturizácie až po tvorbu efektívnych algoritmov na spracovanie signálu a posielanie adekvátnych stimulov.

Jeden z výskumných tímov má za cieľ do štyroch rokov dosiahnuť významné a stabilné zlepšenie pamäti pacientov, ktorým sú implantované elektródy v reakcii na epilepsiu alebo Parkinsonovu chorobu.

Druhý tím sa sústredí na oblasť mozgu zvanú cortex entorhinalis, ktorý je bránou do hipokampu, teda oblasti primárne asociovanej s tvorbou a ukladaním spomienok. Stavia pritom na výskume z roku 2012 v rámci ktorého bolo pozorované, že stimulácia tejto oblasti počas učenia sa viedla k zlepšeniu výkonu. Pre tento účel vyvíjajú mikroskopické elektródy schopné zaznamenávať a stimulovať jednotlivé neuróny.

Nájde táto technológia aj komerčné uplatnenie?

Zdroje:

Ex Machina

V súčasnosti produkované filmy, žiaľ, len zriedka analyzujú náročné filozofické otázky, prípadne poskytujú vedecky korektný opis reality, a pritom si zachovávajú sledovateľnosť širším okruhom divákov. Keď sa niečo také podarí, ako napríklad nedávno Interstellar, či Gravity, okamžite vznikajú stovky článkov konfrontujúcich film s realitou a podľa výsledkov sa dá povedať, že do istej miery ide o edukatívne a popularizačné diela, ktoré sú pre vedu ako takú prospešné.

Teraz sa objavil nový hráč, britský film s názvom Ex Machina, ktorý sa venuje analýze vedomia a umelej inteligencie. Blog mindhacks.com, ktorý prináša mnohé zaujímavé správy zo sveta neurovedy a psychológie, o ňom napísal, že ide pravdepodobne o najlepší sci-fi film poslednej doby a najlepší film o vedomí a AI. Ak navyše vezmem do úvahy hodnotenie 94% na kritickom portáli Rotten Tomatoes a zatiaľ 8.0 na IMDb, myslím si, že stojí aj za pozornosť odbornej verejnosti.

Dej filmu režiséra Alexa Garlanda sa odohráva v blízkej budúcnosti a reflektuje problémy vznikajúce z kontaktu človeka s umelou inteligenciou vo forme androida. Na filme spolupracovali vedci z relevantných oblastí a podľa slov Anila Setha, ktorý sa venuje výskumu vedomia, pre portál New Scientist je jeho najväčšou devízou odhalenie faktu, že Turingov test nie je v skutočnosti testom umelej inteligencie, ale človeka, ktorý ju hodnotí, čo v tomto prípade čaká aj divákov.

Zdroje:


Trailer:

Dva druhy bolesti a jej objektívna diagnostika

Nový výskum ukázal, že na základe sledovania mozgovej aktivity je možné rozlišovať medzi bolesťami s fyzickým a psychickým zdrojom. Podľa článku na portáli New Scientist až pätina svetovej populácie zažíva určitý druh chronickej bolesti. Ak nemá jednoznačný pôvod, lekári sa k pacientom stavajú skepticky a nenavrhujú efektívnu liečbu. Vďaka tejto štúdii by mohlo byť možné nájsť objektívny dôkaz o tom, že človek sťažujúci sa na chronickú bolesť bez zjavnej príčiny ju naozaj prežíva a pomôcť navrhnúť efektívnu liečbu.

Bolesť ovplyvňujú myšlienky a emócie, preto je náročné lokalizovať jej pôvod a zmerať intenzitu, čo môže znamenať, že zmena myslenia dokáže tieto pocity pozitívne ovplyvniť. V rámci štúdie bola využitá metóda fMRI na sledovanie zmien počas vzniku umelo vyvolanej bolesti u zdravých ľudí, pričom výskumný tím pozoroval rovnaký vzor, nazvaný neurologic pain signature.

Následne boli participanti požiadaní, aby sa snažili bolesť vedome vnímať odlišne, napríklad ako teplú prikrývku počas studeného dňa. To viedlo k aktivácii mozgových štruktúr spájajúcich nucleus accumbens septi a ventromediálnu prefrontálnu kôru, čo 
považujú za znak možnosti modulácie bolesti prostredníctvom dvoch rôznych dráh. Vysvetľovalo by to tiež, prečo tradičné lieky proti bolesti môžu strácať účinok.

Aplikáciou tejto metódy by malo byť možné zistiť nakoľko prispievajú fyzická a psychická zložka k celkovej pociťovanej bolesti a nastaviť podľa toho liečbu. Pschicky vyvolaná bolesť by mohla byť tlmená kognitívnou terapiou a technikami ako napríklad neurofeedback.

Ben Seymour, neurovedec z University of Cambridge, podľa článku predikuje, že počas ďalších piatich až desiatich rokoch sa dostaneme na úroveň, kedy bude možné diagnostikovať pacientovu bolesť objektívnymi metódami namiesto spoliehania sa na jeho vlastný popis.

Zdroje:


piatok 13. februára 2015

Článok: Porovnanie foném a genetickývh rozdielností v rámci ľudskej populácie

Evolúcia, pojem pod ktorým si ako prvú vec predstavíme vývin organizmov, vývin biologický od jednobunkových organizmov až po súčasného homo sapiens sapiens.

Jej neodmysliteľnou súčasťou je však aj evolúcia kultúrna. Historický vývoj jazyka sa za posledné storočie stal obľúbeným predmetom výskumu a to nielen z dôvodu pokúsiť sa uchovať kultúrne dedičstvo našej civilizácie.

National Geographic publikoval v roku 2012 článok s názvom Vanishing languages ktorý mal vskutku neuveritelný podtitulok: Každých 14 dní vyhynie jeden jazyk.

Verím že po jeho prečítaní budete mať väčší záujem o túto tématiku, čo ma privádza k článku ktorý som objavil len nedávno a na ktorý by som chcel týmto postom upozorniť: Porovnanie foném a genetickývh rozdielností v rámci ľudskej populácie.

Článok pojednáva o analýze genetických a lingvistických údajov, pričom sa analýzou foném a následným porovnaním genetickej histórie populácie ktorá daný jazyk používala hľadali spoločné črty genetického a lingvistického vývinu.

Niektoré korelácie boli intuitívne, niektoré naopak vôbec nie, napríklad populácie ktoré boli navzájom vzdialene geograficky mali taktiež väčšie genetické a fonetické rozdiely. Populácie ktoré migrovali častejšie vykazovali zniženú genetickú diverzitu, napriek tomu väčšiu diverzitu jazyka vykazovali osamotené populácie pri ktorých vplyv okolitých jazykov nebol taký silný a teda dovoloval väčšiu fonetickú ako genetickú zmenu.

.
Posledný objav štúdie nechám na čitatela, príjemné čítanie.

http://www.pnas.org/content/112/5/1265.full

štvrtok 5. februára 2015

Na potulkách Youtubom

Na tomto blogu môžete objaviť mnoho príspevkov, či videí, ktoré vás nasýtia informáciami, zlepšia život, či nebodaj zvýšia intelekt. Väčšina ľudí pozná prednášky TED(x) a možno nejakú tú stránku, či Youtube kanál. Mojim cieľom je podeliť sa s vami práve o tvorcov videí, ktorí sú mene známi, no nemenej skvelí. Ak aj vy máte svojich obľúbených Youtuberov, ktorí sa hodia do zoznamu, budem rád, ak ich spomeniete.

Extra Credits
Začínam svojim najobľúbenejším. Kolektív Extra Credits sa venuje počítačovým hrám z vedeckejšieho pohľadu. Ich série videí o dôležitosti hier vo vyučovaní, o hernom designe, či nedávne epizódy o vytváraní svojej prvej hry sú malé, informáciami nasýtené, rýchlokurzy geniality podané vtipným spôsobom.
https://www.youtube.com/channel/UCCODtTcd5M1JavPCOr_Uydg

Minute Earth
Ďalší kanál, ktorý stavia na minimalizmus a krátke videá. V nich tvorcovia vysvetľujú jednoduché, aj záľudné otázky života. Ideálne jednohubky pre hladnú zvedavosť detí, aj dospelákov.
https://www.youtube.com/user/minuteearth/featured

PBS Idea Channel
Oproti predchádzajúcim videám sú tieto dlhšie a vážnejšie. Autor v nich debatuje na morálne témy veľmi racionálnym a informovaným spôsobom.
https://www.youtube.com/user/pbsideachannel/featured

The School of Life
Najčerstvejší prírastok do môjho zoznamu. Videá s tématikou osobného rozvoja, umenia, trochu "new age" a duchovných záležitostí (nemýliť si s náboženským vymetaním mozgu)
https://www.youtube.com/channel/UC7IcJI8PUf5Z3zKxnZvTBog

Veritasium
Experimenty vykonávané s veľkým množstvom informácíi, kritickým pohľadom a vedeckým prístupom. Každý študent kognitívnej vedy ihneď spozná používané metodológie a štastistické praktiky.
https://www.youtube.com/user/1veritasium/featured

The Slow-Mo Guys
Prvá chuťovka na záver. Kto nepozná týchto bláznov, prichádza o jedinečný pohľad na svet. Pomocou extrémne spomalených záberov vnikajú do tajov fyziky, mechaniky a zábavy (slow-mo high-five?)
https://www.youtube.com/channel/UCUK0HBIBWgM2c4vsPhkYY4w

Nerdist (Because Science with Kyle Hill)
Druhá chuťovka na záver, pre všetkých priaznivcov komixových hrdinov a iných geeky záležitostí. Veda prelínajúca sa s fantastikou. Čo môže byť lepšie?
https://www.youtube.com/playlist?list=PLl4T6p7km9da1BKEAGzloOQqDVw3ZB7SF


Prajem príjemné nasávanie informácíi !

štvrtok 9. februára 2012

Lucidné sny

Často sa stáva, že sa ľudia, ktorí nie sú spokojní so svojím životom v reálnom svete, utiekajú k alternatívnym realitám ako on-line RPG alebo sociálne siete, kde žijú iný život. Ak sa aj vám zdá, že by ste chceli mať miesto, kde by ste boli pánom a mohli robiť čo chcete (alebo len chcete zistiť, čoho všetkého je váš mozog schopný), nemusíte zabíjať cenný čas počas dňa – stačí využiť spánok.