streda 13. apríla 2011

Unikátny atlas ľudského mozgu

Americký vedci v Allen Institute for Brain Science doplnili nové údaje do svojho atlasu ľudského mozgu. Tento unikátny atlas, vyvíjaný viac ako 4 roky, odhaľuje viac ako 90 percentnú podobnosť mozgov medzi ľudmi a prináša detaily práce génov v celom mozgu s cieľom podporiť vedecký výskum mozgu a medicínske objavy.

„Až doteraz jednoducho neexistovala tak dokonalá mapa ľudského mozgu, s takou úrovňou detailov,“ uviedol šéf inštitútu Allan Jones, Ph.D. „Allenov atlas ľudského mozgu ponúka doposiaľ nepoznané pohľady na náš najzložitejší a najdôležitejší orgán. Vedci a lekári budú môcť vďaka informáciám, ako sú gény využívané v mozgu, lepšie chápať a objavovať liečbu na celé spektrum mozgových chorôb a porúch, od duševných chorôb, cez závislosti, až po Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobu, sklerózu multiplex, autizmus a ďalšie,“ dodal.

Projekt atlasu ľudského mozgu za takmer 55 miliónov dolárov (skoro 38 miliónov eur), sponzorovaný spoluzakladateľom spoločnosti Microsoft Paulom Allenom, teraz obsahuje zanalyzované dáta pre dva kompletné mozgy.

Nazbierané a spracované údaje získané pomocou microarray, ISH, MRI, histológie a iných metód je možné nájsť na adrese www.brain-map.org.

Zdroj: Tlačová správa Allen Institute for Brain Science

piatok 8. apríla 2011

Magisterský program Kognitívna veda na FMFI

Študijný program Kognitívna veda je na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK novým medziodborovým magisterským programom. Program je súčasťou stredoeurópskeho magisterského programu Kognitívna veda - Middle European Interdisciplinary Master Program in Cognitive Science v rámci otvoreného konzorcia šiestich univerzít (Viedenská univerzita v spolupráci s Lekárskou univerzitou, Univerzita Loránda Eötvösa v Budapešti, Technická a ekonomická univerzita v Budapešti, Univerzita v Ľubľane, Univerzita v Záhrebe a Univerzita Komenského v Bratislave). Súčasťou študijného plánu programu je aj výmenný tretí semester (na vybranej univerzite konzorcia) a medzinárodná konferencia MEi:CogSci.

Absolvent študijného programu Kognitívna veda bude oboznámený s najnovšími poznatkami o ľudskom myslení, konaní a sociabilite, bude schopný kombinovať formálne techniky informatiky s experimentálnymi metódami psychológie a neurovedy. Jeho profil bude zameraný na vzájomnú komplementáciu a integráciu týchto prístupov. Absolvent kognitívnej vedy získa schopnosť navrhovať a implementovať integrované inteligentné systémy a rozsiahle moderné aplikácie s vysokou mierou použitia metód umelej inteligencie a psychologickej vedy. Taktiež bude vedieť navrhovať a interpretovať výpočtové simulácie v celom spektre problémov súvisiacich s aplikáciami kognitívnej vedy. Vzhľadom na to, že pracovný jazyk medzinárodného konzorcia je angličtina, bude vedieť fundovane pracovať s anglickou literatúrou a prezentovať svoje výsledky v tomto jazyku.

Pokiaľ Vás tento program zaujal, a mali by ste záujem študovať niečo podobné, prihlášky na štúdium sa podávajú do 15.4.2011.