piatok 8. apríla 2011

Magisterský program Kognitívna veda na FMFI

Študijný program Kognitívna veda je na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK novým medziodborovým magisterským programom. Program je súčasťou stredoeurópskeho magisterského programu Kognitívna veda - Middle European Interdisciplinary Master Program in Cognitive Science v rámci otvoreného konzorcia šiestich univerzít (Viedenská univerzita v spolupráci s Lekárskou univerzitou, Univerzita Loránda Eötvösa v Budapešti, Technická a ekonomická univerzita v Budapešti, Univerzita v Ľubľane, Univerzita v Záhrebe a Univerzita Komenského v Bratislave). Súčasťou študijného plánu programu je aj výmenný tretí semester (na vybranej univerzite konzorcia) a medzinárodná konferencia MEi:CogSci.

Absolvent študijného programu Kognitívna veda bude oboznámený s najnovšími poznatkami o ľudskom myslení, konaní a sociabilite, bude schopný kombinovať formálne techniky informatiky s experimentálnymi metódami psychológie a neurovedy. Jeho profil bude zameraný na vzájomnú komplementáciu a integráciu týchto prístupov. Absolvent kognitívnej vedy získa schopnosť navrhovať a implementovať integrované inteligentné systémy a rozsiahle moderné aplikácie s vysokou mierou použitia metód umelej inteligencie a psychologickej vedy. Taktiež bude vedieť navrhovať a interpretovať výpočtové simulácie v celom spektre problémov súvisiacich s aplikáciami kognitívnej vedy. Vzhľadom na to, že pracovný jazyk medzinárodného konzorcia je angličtina, bude vedieť fundovane pracovať s anglickou literatúrou a prezentovať svoje výsledky v tomto jazyku.

Pokiaľ Vás tento program zaujal, a mali by ste záujem študovať niečo podobné, prihlášky na štúdium sa podávajú do 15.4.2011.

2 komentáre: