utorok 22. februára 2011

Charlie Rose: The Brain Series

Výborná séria rozhovorov z oblasti Kognitívnej vedy

Zvučné mená ako Eric Kandel, Particia Kuhl, Elizabeth Spelke, Joseph LeDoux, Giacomo Rizzolatti, John Searle a ďalší...

štvrtok 17. februára 2011

Patricia Kuhl o kritickom období pre učenie jazyka

Patricia Kuhl v krátkej prednáške hovorí o schopnostiach kojencov rozlišovať zvuky materinského jazyka. Do určitého veku sú deti tzv. "univerzálny poslucháči" a dokážu rozlišovať zvuky akéhokoľvek jazyka. Ich mozog však extrahuje štatistické vlastnosti materinského jazyka, aby mohol lepšie rozlišovať jeho fonémy a časom tak strácajú schopnosť počuť rozdiely medzi hláskami v iných jazykoch.

pondelok 14. februára 2011

Počítač schopný poraziť človeka v Jeopardy

Po piatich rokoch vývoja by dnes IBM malo predstaviť svoj expertný systém schopný odpovedať na vedomostné otázky v prirodzenom jazyku.
Otázkou však ostáva: je tento počítač niečím extra alebo ide len o sofistikovanejšiu verziu starých známych chatbotov?

Prečítajte si viac na Technet.cz.

štvrtok 10. februára 2011

Split-brain patients

Pojem split-brain patients označuje ľudí, ktorým bolo odstránené spojivko ľavej a pravej mozgovej hemisféry - Corpus callosum. Corpus callosum je súbor cca 2*10^8 nervových vláken tvoriaci dôležitú komunikačnú jednotku medzi hemisférami zdieľajúcimi motorické, somatosenzorické, audiálne, vizuálne informácie. Obe hemisféry sú dominantné v niektorých rôznych úlohách (ľavá : verbálne, analytické, logické schopnosti; pravá: emočné, neverebálne schopnosti, rozpoznávanie tvárí). Chirurgický zákrok oddeľujúci hemisféry sa volá corpus callostomia. Dochádza pri ňom k odstráneniu corpus callosum čo v bežnom živote človeka nespôsobuje takmer žiadne zmeny, ale pri laboratórnych testoch má nezávislé fungovanie oboch hemisfér značné prejavy. Toto pekne demonštrujú nasledovné ukážky:Chrobáky na diaľkové ovládanie

A.K.A. Ako vyrobiť kyborga?

Pôvodný projekt americkej armády zameraný na skonštruovanie MAV (Micro Air Vehicle), čo má byť rozmermi malé, ľahko a rýchlo premiestniteľné, sebestačné zariadenie, prišiel s myšlienkou využiť na tento účel potenciál hmyzu. Oproti skonštruovaniu čisto robotického zariadenia má tento prístup niekoľko zjavných výhod ako napr. dokonalé zvládnutie letu, čo je pre MAV kľúčové.

Ako bioplatforma bol použitý druh Mecynorhina - chrobák s rozmermi 4-8 centimetrov a vážiaci 4-10 gramov. Týmto jedincom bol implantovaný rádio prijímač, ktorým sú stimulované časti mozgu a niektoré svaly. Prijímač sa skladá z mikroprocesora, dipólovej antény, mikrobatérie a elektród, ktoré sú implantované do mozgu a svalov ešte počas larválneho vývinu jedinca. Následné ovládanie je zabezpečené rádio vysielačom prepojeným s počítačom USB rozhraním. Samotný let je kontrolovaný softvérom umožňujúcim nastavenie frekvencie, počtu a veľkosti napätia privádzaného k stimulovaným oblastiam.

Názorné ukážky:utorok 8. februára 2011

Sociabilné roboty

Cynthia Breazeal predstavuje niekoľko sociabilných robotov, ktoré vyvíja so svojimi kolegami na pracovisku v MIT.