pondelok 28. marca 2011

Halucinačné okuliare

Chceli by ste si vyskúšať psychotropný stav legálnou cestou?
Stačí vám trocha zručnosti a môžete si sami vyrobiť okuliare, ktoré vám tento zážitok sprostredkujú.

Tu je podrobný návod ako na to:-)

streda 16. marca 2011

Vrodené vs. naučené

Veľmi zrozumiteľný príspevok českého psychiatra a spisiateľa Cyrila Höschla o interakcii génov a prostredia a ich vplyve na naše správanie a kognitívne vlastnosti na TEDxPrague.

sobota 12. marca 2011

Deb Roy o osvojovaní si jazyka

Deb Roy z MIT tri roky zaznamenával na video všetko, čo jeho syn počul a videl. V súčasnosti so svojim tímom začína analyzovať tieto jedinečné dáta a objavuje netušené spätnoväzobné slučky medzi dieťaťom a rodičom v priebehu osvojovania si jazyka. Ukazuje sa, že nielen sa dieťa učí a prispôsobuje svoj jazyk tomu, čo počuje od rodičov ale rovnako aj rodičia podvedome prisposobujú svoj jazyk tomu, ako sa ich dieťa učí postupne nové slová, aby mu to čo najviac uľahčili.

Odkaz na jeho prezentáciu na TED2011 tu.

štvrtok 3. marca 2011

Auto ovládané mysľou

Prof. Dr. Raul Rojas z FU Berlin a jeho tím vyvíjajú auto, ovládané pomocou BCI.
Stránka projektu na ktorej nájdete aj demonštračné video.

utorok 1. marca 2011

Horká chuť ovplyňuje náš morálny úsudok

Pitie horkých nápojov mení náš morálny úsudok, zistil tím na čele s Kendall Eskine zo City University of New York. Tím vedcov skúmal vplyv chuti na morálne rozhodovanie. Existujú viaceré štúdie, ktoré spájajú fyzické podráždenie s morálnym znechutením, vplyv chuti ale ešte nebol dôkladnejšie preskúmaný.

Experimentu sa zúčastnilo 57 dobrovoľníkov, ktorý mali hodnotiť viaceré morálne priestupky. Pred a uprostred experimentu dostali sladký, prípadne horký nápoj, alebo vodu. Samozrejme, že dobrovoľníci netušili podstatu reálne skúmanej hypotézy a sústredili sa na samotné hodnotenie.

Výsledky ukázali, že chuť nápoja signifikantne ovplyvnila morálny úsudok. Fyzické podráždenie (vyvolané horkou chuťou nápoja) vzbudili pocit morálneho odporu. Títo probandi prísnejšie hodnotili jednotlivé priestupky.

Okrem vplyvu chute skúmali vedci aj koreláciu s politickým zmýšľaním probandov. Tí sa mali pred experimentom označiť buď za konzervatívnych alebo liberálnych. Z výsledkov vyplynulo, že pri konzervatívcov bol efekt horkej chute výraznejší než v prípade liberálov.

Ostáva sa už len zamyslieť aké nápoje a jedlá podávať napr. sudcom pred vynesením rozsudku, či politikom pred hlasovaním o dôležitých zákonoch.