pondelok 23. februára 2015

Dva druhy bolesti a jej objektívna diagnostika

Nový výskum ukázal, že na základe sledovania mozgovej aktivity je možné rozlišovať medzi bolesťami s fyzickým a psychickým zdrojom. Podľa článku na portáli New Scientist až pätina svetovej populácie zažíva určitý druh chronickej bolesti. Ak nemá jednoznačný pôvod, lekári sa k pacientom stavajú skepticky a nenavrhujú efektívnu liečbu. Vďaka tejto štúdii by mohlo byť možné nájsť objektívny dôkaz o tom, že človek sťažujúci sa na chronickú bolesť bez zjavnej príčiny ju naozaj prežíva a pomôcť navrhnúť efektívnu liečbu.

Bolesť ovplyvňujú myšlienky a emócie, preto je náročné lokalizovať jej pôvod a zmerať intenzitu, čo môže znamenať, že zmena myslenia dokáže tieto pocity pozitívne ovplyvniť. V rámci štúdie bola využitá metóda fMRI na sledovanie zmien počas vzniku umelo vyvolanej bolesti u zdravých ľudí, pričom výskumný tím pozoroval rovnaký vzor, nazvaný neurologic pain signature.

Následne boli participanti požiadaní, aby sa snažili bolesť vedome vnímať odlišne, napríklad ako teplú prikrývku počas studeného dňa. To viedlo k aktivácii mozgových štruktúr spájajúcich nucleus accumbens septi a ventromediálnu prefrontálnu kôru, čo 
považujú za znak možnosti modulácie bolesti prostredníctvom dvoch rôznych dráh. Vysvetľovalo by to tiež, prečo tradičné lieky proti bolesti môžu strácať účinok.

Aplikáciou tejto metódy by malo byť možné zistiť nakoľko prispievajú fyzická a psychická zložka k celkovej pociťovanej bolesti a nastaviť podľa toho liečbu. Pschicky vyvolaná bolesť by mohla byť tlmená kognitívnou terapiou a technikami ako napríklad neurofeedback.

Ben Seymour, neurovedec z University of Cambridge, podľa článku predikuje, že počas ďalších piatich až desiatich rokoch sa dostaneme na úroveň, kedy bude možné diagnostikovať pacientovu bolesť objektívnymi metódami namiesto spoliehania sa na jeho vlastný popis.

Zdroje:


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára