piatok 13. februára 2015

Článok: Porovnanie foném a genetickývh rozdielností v rámci ľudskej populácie

Evolúcia, pojem pod ktorým si ako prvú vec predstavíme vývin organizmov, vývin biologický od jednobunkových organizmov až po súčasného homo sapiens sapiens.

Jej neodmysliteľnou súčasťou je však aj evolúcia kultúrna. Historický vývoj jazyka sa za posledné storočie stal obľúbeným predmetom výskumu a to nielen z dôvodu pokúsiť sa uchovať kultúrne dedičstvo našej civilizácie.

National Geographic publikoval v roku 2012 článok s názvom Vanishing languages ktorý mal vskutku neuveritelný podtitulok: Každých 14 dní vyhynie jeden jazyk.

Verím že po jeho prečítaní budete mať väčší záujem o túto tématiku, čo ma privádza k článku ktorý som objavil len nedávno a na ktorý by som chcel týmto postom upozorniť: Porovnanie foném a genetickývh rozdielností v rámci ľudskej populácie.

Článok pojednáva o analýze genetických a lingvistických údajov, pričom sa analýzou foném a následným porovnaním genetickej histórie populácie ktorá daný jazyk používala hľadali spoločné črty genetického a lingvistického vývinu.

Niektoré korelácie boli intuitívne, niektoré naopak vôbec nie, napríklad populácie ktoré boli navzájom vzdialene geograficky mali taktiež väčšie genetické a fonetické rozdiely. Populácie ktoré migrovali častejšie vykazovali zniženú genetickú diverzitu, napriek tomu väčšiu diverzitu jazyka vykazovali osamotené populácie pri ktorých vplyv okolitých jazykov nebol taký silný a teda dovoloval väčšiu fonetickú ako genetickú zmenu.

.
Posledný objav štúdie nechám na čitatela, príjemné čítanie.

http://www.pnas.org/content/112/5/1265.full

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára