utorok 1. marca 2011

Horká chuť ovplyňuje náš morálny úsudok

Pitie horkých nápojov mení náš morálny úsudok, zistil tím na čele s Kendall Eskine zo City University of New York. Tím vedcov skúmal vplyv chuti na morálne rozhodovanie. Existujú viaceré štúdie, ktoré spájajú fyzické podráždenie s morálnym znechutením, vplyv chuti ale ešte nebol dôkladnejšie preskúmaný.

Experimentu sa zúčastnilo 57 dobrovoľníkov, ktorý mali hodnotiť viaceré morálne priestupky. Pred a uprostred experimentu dostali sladký, prípadne horký nápoj, alebo vodu. Samozrejme, že dobrovoľníci netušili podstatu reálne skúmanej hypotézy a sústredili sa na samotné hodnotenie.

Výsledky ukázali, že chuť nápoja signifikantne ovplyvnila morálny úsudok. Fyzické podráždenie (vyvolané horkou chuťou nápoja) vzbudili pocit morálneho odporu. Títo probandi prísnejšie hodnotili jednotlivé priestupky.

Okrem vplyvu chute skúmali vedci aj koreláciu s politickým zmýšľaním probandov. Tí sa mali pred experimentom označiť buď za konzervatívnych alebo liberálnych. Z výsledkov vyplynulo, že pri konzervatívcov bol efekt horkej chute výraznejší než v prípade liberálov.

Ostáva sa už len zamyslieť aké nápoje a jedlá podávať napr. sudcom pred vynesením rozsudku, či politikom pred hlasovaním o dôležitých zákonoch.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára