štvrtok 10. februára 2011

Split-brain patients

Pojem split-brain patients označuje ľudí, ktorým bolo odstránené spojivko ľavej a pravej mozgovej hemisféry - Corpus callosum. Corpus callosum je súbor cca 2*10^8 nervových vláken tvoriaci dôležitú komunikačnú jednotku medzi hemisférami zdieľajúcimi motorické, somatosenzorické, audiálne, vizuálne informácie. Obe hemisféry sú dominantné v niektorých rôznych úlohách (ľavá : verbálne, analytické, logické schopnosti; pravá: emočné, neverebálne schopnosti, rozpoznávanie tvárí). Chirurgický zákrok oddeľujúci hemisféry sa volá corpus callostomia. Dochádza pri ňom k odstráneniu corpus callosum čo v bežnom živote človeka nespôsobuje takmer žiadne zmeny, ale pri laboratórnych testoch má nezávislé fungovanie oboch hemisfér značné prejavy. Toto pekne demonštrujú nasledovné ukážky:Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára